Ratusz spełnia prośbę mieszkańców Olsztyna i wydłuża czas trwania konsultacji społecznych, dotyczących powstania w stolicy regionu parku kulturowego.

Rozmowy na temat wprowadzenia takiej formy ochrony zabytków na Starym Mieście potrwają do końca lutego.

Zachęcamy więc do udziału w konsultacjach, co umożliwi rozpoznanie różnych aspektów danego problemu, posłuży opracowaniu alternatywnych rozwiązań, umożliwi lepsze poznanie potrzeb mieszkańców oraz dostosowanie rozwiązań do oczekiwań społecznych – precyzują pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna.

Warto także wypełnić ankietę ze strony Platformy Konsultacji Społecznych.

Park kulturowy jest formą ochrony prawnej równą wpisowi do rejestru zabytków, jednak znacznie szerszą ze względu na możliwość kompleksowej ochrony zarówno zabytków oraz przyrody, jak i krajobrazu tworzących dziedzictwo kulturowe. W całym kraju takie rozwiązanie zastosowano w niemal 30 przypadkach.

Więcej o konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia w Olsztynie parku kulturowego znajdziesz TUTAJ.