Od kilkunastu lat cyberprzestrzeń jest tak samo ważna jak świat realny. Jeden z najpopularniejszych portali społecznościowych jakim jest Facebook zdominował pozostałe, a w szczególności zapomniany już portal nasza-klasa.

Z chęcią dzielimy się w sieci radościami, pokazujemy zdjęcia z wakacji, ważnych uroczystości, chwalimy się umiejętnościami. Chcemy pokazać się w pozytywnym świetle. Facebook to też wspaniały komunikator, bowiem bez wychodzenia z domu możemy poinformować szerszą grupę znajomych o ważnym przedsięwzięciu.

Pamiętajmy jednak, że jest to portal, który posiada regulamin. Zakładając profil, przystąpiliśmy do akceptacji warunków korzystania ze strony.

Przypomnijmy zatem, na co się zgodziliśmy:

„Udostępnianie treści i danych użytkowników

Użytkownik jest właścicielem wszystkich materiałów i informacji publikowanych przez siebie w serwisie i może określać sposób ich udostępniania poprzez ustawienia prywatności oraz ustawienia aplikacji. Oprócz tego:

1. W przypadku treści objętych prawem własności intelektualnej (IP, ang. intellectual property), takich jak zdjęcia i filmy, użytkownik przyznaje nam poniższe uprawnienia zgodnie z wprowadzonymi przez siebie ustawieniami prywatności i ustawieniami aplikacji: użytkownik przyznaje nam niewyłączną, zbywalną, obejmującą prawo do udzielania sublicencji, bezpłatną, światową licencję zezwalającą na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego w ramach serwisu Facebook lub w związku z nim (Licencja IP). Licencja IP wygasa wraz z usunięciem przez użytkownika treści objętych prawami własności intelektualnej lub konta, o ile treści te nie zostały udostępnione innym osobom, które ich nie usunęły.

2. Usunięcie treści objętych prawem własności intelektualnej odbywa się w sposób podobny do opróżniania kosza na komputerze. Użytkownik przyjmuje jednak do wiadomości, że kopia zapasowa usuniętych treści może być przechowywana przez uzasadniony okres czasu (ale nie będzie dostępna dla innych).

3. Podczas korzystania z aplikacji może wyświetlić się monit z prośbą o udostępnienie aplikacji treści i informacji użytkownika, a także treści i informacji, które zostały mu udostępnione przez inne osoby. Aplikacje są zobowiązane szanować prywatność użytkowników. Ustalenia pomiędzy użytkownikiem a aplikacją będą regulować sposób wykorzystywania, przechowywania i przekazywania wyżej wymienionych treści i informacji przez aplikację. (Więcej informacji na temat Platformy, w tym sposobu określania zakresu informacji, które inne osoby mogą udostępniać aplikacjom, zawarto w Zasadach wykorzystania danych i na stronie dotyczącej Platformy).

4. Gdy użytkownik publikuje treści lub informacje, korzystając z ustawienia Publiczne, zezwala wszystkim, w tym osobom niebędącym użytkownikami Facebooka, na uzyskiwanie dostępu do tych informacji i wykorzystywanie ich, a także na wiązanie tych informacji z użytkownikiem (tj. jego imieniem i nazwiskiem oraz zdjęciem profilowym).

5. Doceniamy wszelkie opinie i inne propozycje użytkowników dotyczące serwisu Facebook, jednakże przekazując opinię lub propozycję, użytkownicy przyznają nam zezwolenie na wykorzystanie ich bez obowiązku wypłaty wynagrodzenia (ponieważ użytkownik nie jest zobowiązany do ich przekazywania)”.

Prawa autorskie? Jakie mamy prawa?

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia sposobu wyrażenia.

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory: wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe). Wszystko co jest wytworem autorskim o charakterze m.in.: plastycznym, fotograficznym, muzycznym i słowno-muzycznym, scenicznym, sceniczno-muzycznym, choreograficznym, audiowizualny (w tym filmowym) podlega ochronie.
Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nieukończoną.
Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Czy każdy komentarz będzie posiadał prawo własności?

Jeśli rozpoznamy cechy utworu, musimy wiedzieć i pamiętać o wynikających z tego uprawnieniach. Przede wszystkim przeniesienie autorskich praw majątkowych może nastąpić tylko na mocy umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Pamiętajmy jednak, że prawo autorskie nie jest łamane, jeśli udostępniane treści będą zawierały cytaty, a portale wskazują jako źródło prawowitego właściciela.