Barbara Z. była jedną z dwóch osób, jakie Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało dziś (4.02) w stolicy Warmii i Mazur. Nie są jednak znane szczegóły sprawy. 

Akcja była wynikiem działań prowadzonych przez białostockich funkcjonariuszy CBA, którzy ustalili, że w jednej ze spraw prowadzonych przez Wojewódzką Konserwator Zabytków w Olsztynie mogło dojść do niezgodnego z prawem przyjęcia korzyści majątkowej.

Dziś rano agenci Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Białymstoku, działając na podstawie zgromadzonych materiałów i realizując postanowienia Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, zatrzymali Barbarę Z. – Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie – oraz drugą osobę, przedsiębiorcę – podaje CBA.

Działania białostockich agentów na terenie naszego miasta objęły także przeszukania kilku miejsc, m.in. gabinetu służbowego wojewódzkiej konserwator.

Na tym etapie nie są ujawniane inne szczegóły sprawy.