Wojewoda warmińsko–mazurski podpisał dziś (4.02) porozumienia z kolejnymi stowarzyszeniami osób głuchych. Dotyczą one m.in. możliwości zgłoszeń alarmowych za pomocą wiadomości SMS.

Kolejne placówki, z którymi wojewoda Artur Chojecki zainicjował współpracę, to Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych działające przy Uniwersytecie Warmińsko–Mazurskim oraz Iławskie Stowarzyszenie Niesłyszących „Jeziorak”. Dzięki niemu kolejne osoby głuche z naszego regionu będą mogły korzystać z systemu Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie.

Dzięki specjalnie wykreowanej bramce SMS operatorzy CPR przyjmują zgłoszenia od zarejestrowanych w systemie osób w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia czy mienia. Funkcjonuje także dedykowana osobom głuchym aplikacja na urządzenia mobilne, która za pomocą intuicyjnych obrazów koduje treść zgłoszenia alarmowego i przesyła je do CPR. Aplikacja umożliwia wymianę informacji nawet osobom, które mają problem ze sprawnym pisaniem i czytaniem.

Korzystanie z systemu czy aplikacji to jednak nie wszystko. – Głusi w ramach szkoleń odwiedzają CPR, zapoznają się z funkcjonowaniem dyspozytorni medycznej oraz uczą się udzielania pierwszej pomocy – podkreślają pracownicy olsztyńskiego Urzędu Wojewódzkiego. – CPR oraz przedstawiciele środowisk osób głuchych pracują też nad papierową wersją „komunikatora”, w który wyposażeni zostaną członkowie zespołów ratownictwa medycznego oraz pozostałe służby ratunkowe. Rozwiązanie to ma ułatwić porozumiewanie się z głuchym w miejscu zdarzenia.

Od maja minionego roku, czyli od momentu startu projektu, w bazie CPR zarejestrowanych zostało ok. 300 osób, a ok. 100 korzysta z aplikacji mobilnej.