Polski Czerwony Krzyż rozpoczyna w Olsztynie akcję porządkowania pojemników na odzież używaną. W ciągu kilku najbliższych miesięcy wszystkie mają być legalnie posadowione i oznakowane logo PCK.

To duża operacja logistyczna – podkreśla Andrzej Karski, dyrektor PCK w Olsztynie. – W całym województwie uporządkowaliśmy już około 700 pojemników. Teraz przyszedł czas na Olsztyn. To bardzo ważne, bo pojemniki pozwalają zwiększyć przychody na realizowanie naszych działań statutowych, m.in. akcji dożywania czy pomocy socjalnej.

Dotychczas pojemniki na odzież używaną należały do różnych firm, nie tylko do PCK. Co więcej – często stały one w miejscach przypadkowych, nie zawsze też firmy, które je stawiały, miały pozwolenie właścicieli gruntów. Takich pojemników było w Olsztynie około 250.

Fot. www.olsztyn.eu.
Fot. www.olsztyn.eu.

Gdy PCK zgłosiło się do nas, przekazaliśmy im wytyczne dotyczące lokowania pojemników – mówi Renata Domżalska z Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa. – Określiliśmy, że nie mogą one stać w przypadkowych miejscach. Muszą być lokowane tam, gdzie jest miejsce na selektywną segregację odpadów, a ich kolor nie może ingerować w przestrzeń publiczną Olsztyna.

Ponadto, zgodnie z wytycznymi, same pojemniki mają być systematycznie opróżniane, a teren wokół nich – porządkowany.