Zgodnie z zapowiedziami skazany za gwałt na urzędniczce były prezydent Olsztyna złożył apelację do sądu wyższej instancji. Czesław Małkowski nie zgadza się z wyrokiem, który zapadł w ubiegłym roku i domaga się uniewinnienia. 

Sąd Rejonowy w Ostródzie wyrok w sprawie Czesława Jerzego Małkowskiego ogłosił we wrześniu 2015 roku. Były włodarz stolicy Warmii i Mazur, obecnie miejski radny, został uznany winnym gwałtu na ciężarnej urzędniczce oraz usiłowania zgwałcenia, do czego miał wykorzystać istniejącą relację zależności. Małkowski został skazany na 5 lat więzienia, ponadto zasądzono wobec niego 6-letni zakaz zbliżania się do głównej pokrzywdzonej i kontaktowania z nią oraz – na ten sam okres – zakaz sprawowania kierowniczych funkcji w administracji publicznej. Wyrok ten nie był prawomocny.

Już po ogłoszeniu wyroku sam Małkowski podkreślał, że będzie się chciał od niego odwołać. Apelację do sądu II instancji zapowiadał też w grudniu obrońca byłego włodarza Olsztyna. W końcu stała się ona faktem.

W czwartek (28.01) mec. Marek Gawryluk poinformował o złożeniu apelacji do Sądu Okręgowego w Elblągu. Wyrok został zaskarżony w całości – zarówno decyzja sądu o uznaniu Małkowskiego za winnego, jak i umorzeniu części zarzutów o molestowanie urzędniczek.

Co ciekawe, działania byłego prezydenta i jego obrońcy uprzedziła białostocka prokuratura, która również nie zgadza się z wyrokiem z Ostródy i na początku roku odwołała się do sądu w Elblągu. Prokurator domaga się wyższej kary dla Czesława Małkowskiego – 8 lat pozbawienia wolności,  zakazu kontaktu z pokrzywdzoną do 10 lat i na ten sam okres zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych w jednostkach samorządu terytorialnego.