Dzisiejszej nocy (27/28.01) rozpoczęły się ponowne prace na tym odcinku, które mają na celu usunięcie usterki kanalizacji sanitarnej. 

Prace nad udrożnieniem instalacji sanitarnej w tym rejonie rozpoczęto 15 grudnia i trwały one około miesiąca. Robotnicy zajmowali się okolicznymi studzienkami, które zostały zatkane podczas budowy tramwajowego torowiska. Niestety, prace znacząco utrudniały ruch drogowy nie tylko w obrębie skrzyżowania, lecz także na sąsiednich ulicach – jeden pas ul. Kętrzyńskiego był niedostępny dla kierowców.

W połowie stycznia roboty zostały zakończone, a ruch się unormował. Jak się okazuje, nie na długo – dziś w nocy (27/28.01) w obrębie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kętrzyńskiego prace związane z usunięciem usterki kanalizacji sanitarnej zostały wznowione przez wykonawcę odcinka linii tramwajowej.

Jak podaje Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie, będzie to oznaczało także zmianę w organizacji ruchu. Jezdnia ul. Kętrzyńskiego (w kierunku od pl. Bema do skrzyżowania z ul. Dworcową) na kilkunastometrowym odcinku przed i za skrzyżowaniem będzie zawężona do jednego pasa ruchu.

Tym razem roboty będą jednak prowadzone w godzinach nocnych. W dzień będzie przywracana stała organizacja ruchu. Wykonanie robót ma zająć trzy noce.