Środowa (27.01) sesja Rady Miasta Olsztyna upłynęła pod hasłem uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla różnych obszarów stolicy regionu. Miasto przystąpiło do opracowania pięciu planów, a jeden plan został uchwalony.

Pierwszym planem, na opracowanie którego zgodzili się radni, był MPZP dla północno-zachodniego obszaru Śródmieścia Olsztyna. Jest to efekt przyjętego w połowie ubiegłego roku Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia.

Chcemy wykorzystać potencjał podwórek, które znajdują się w śródmieściu, a wciąż są niezagospodarowane – podkreśla Ewa Gadomska, kierownik Referatu Planistycznego Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa. – Zależy nam także na tym, by ochronić znajdującą się tu zieleń.

Miasto przystąpi także do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie dawnych Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej.

Pierwszym krokiem do wskazania kierunków zagospodarowania tego obszaru były zakończone konsultacje społeczne – mówi Magdalena Rafalska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa i architekt miasta. – Przystępujemy do tego planu, ponieważ jest to teren wyjątkowo waży i cenny dla miasta i trzeba szczególnie się nim zająć.

W najbliższym czasie Olsztyn zajmie się także rejonem ulic Dębowej i Żeglarskiej w pobliżu jeziora Ukiel. Stanie się to na wniosek jednego z restauratorów, który ma w tym miejscu hotel i chce go rozbudować.

Staramy się wspierać przedsiębiorczość i rozwijać turystykę nad jeziorem – tłumaczy Magdalena Rafalska. – Ale jest to teren trudny, podmokły i dlatego chcemy, żeby służby wypowiedziały się na temat tego, czy jest to możliwe ze względu na hydrologię tego obszaru.

Podczas środowej sesji radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenu w rejonie ulicy Boenigka. Z takim wnioskiem zwróciły się do Urzędu Miasta władze spółdzielni mieszkaniowej Jaroty. Przy tej ulicy stoi ich budynek, który aktualnie jest pusty, a spółdzielnia chciałaby zapisać w tym miejscu funkcje mieszkalne.

Zmiana przeznaczenia tej budowli może być sposobem na przeciwdziałanie suburbanizacji, czyli wyprowadzaniu się mieszkańców poza granice miasta – podkreśla architekt miasta.

Ostatnim planem, nad opracowaniem którego głosowali olsztyńscy rajcowie, był teren położony pomiędzy Nagórkami i Jarotami. Został on podzielony na trzy części:

A – zabudowa wielorodzinna z usługami oraz tereny prywatne,

B – centrum handlowe, wraz z ulicą NDP (Nauka – Dom – Praca),

C – pozostały obszar wraz z parkiem.

Wszystkie plany będą po opracowaniu wyłożone do publicznego wglądu, tak by mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać do nich uwagi.

Podczas sesji uchwalono także Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim w Olsztynie. – Plan był przygotowywany przy dużym udziale społeczności lokalnej – podsumowuje dyrektor Rafalska. – Była gorąca dyskusja publiczna, bo sąsiedzi nie chcieli się zgodzić na wysoką zabudowę wielorodzinną, którą chciał postawić przy ul. Błękitnej jeden z deweloperów.

Uchwała Rady Miasta oznacza, że na spornych działkach będzie możliwość postawienia jedynie zabudowy jednorodzinnej, umożliwiając przekształcenie zabudowy wolno stojącej w formę zabudowy bliźniaczej, a także – pod określonymi warunkami – w formę zabudowy szeregowej.