Bloki, parki, podwórka… Miejska przestrzeń na tapecie

  0
  Zdjęcie jest ilustracją do tekstu.

  www.rabatol.pl  Środowa (27.01) sesja Rady Miasta Olsztyna upłynęła pod hasłem uchwalania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla różnych obszarów stolicy regionu. Miasto przystąpiło do opracowania pięciu planów, a jeden plan został uchwalony.

  Pierwszym planem, na opracowanie którego zgodzili się radni, był MPZP dla północno-zachodniego obszaru Śródmieścia Olsztyna. Jest to efekt przyjętego w połowie ubiegłego roku Zintegrowanego Programu Rozwoju Śródmieścia.

  Chcemy wykorzystać potencjał podwórek, które znajdują się w śródmieściu, a wciąż są niezagospodarowane – podkreśla Ewa Gadomska, kierownik Referatu Planistycznego Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa. – Zależy nam także na tym, by ochronić znajdującą się tu zieleń.

  Miasto przystąpi także do opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie dawnych Koszar Dragonów przy ul. Gietkowskiej.

  Pierwszym krokiem do wskazania kierunków zagospodarowania tego obszaru były zakończone konsultacje społeczne – mówi Magdalena Rafalska, dyrektor Wydziału Rozwoju Miasta i Budownictwa i architekt miasta. – Przystępujemy do tego planu, ponieważ jest to teren wyjątkowo waży i cenny dla miasta i trzeba szczególnie się nim zająć.

  W najbliższym czasie Olsztyn zajmie się także rejonem ulic Dębowej i Żeglarskiej w pobliżu jeziora Ukiel. Stanie się to na wniosek jednego z restauratorów, który ma w tym miejscu hotel i chce go rozbudować.

  Staramy się wspierać przedsiębiorczość i rozwijać turystykę nad jeziorem – tłumaczy Magdalena Rafalska. – Ale jest to teren trudny, podmokły i dlatego chcemy, żeby służby wypowiedziały się na temat tego, czy jest to możliwe ze względu na hydrologię tego obszaru.

  Podczas środowej sesji radni zdecydowali także o przystąpieniu do sporządzenia planu dla terenu w rejonie ulicy Boenigka. Z takim wnioskiem zwróciły się do Urzędu Miasta władze spółdzielni mieszkaniowej Jaroty. Przy tej ulicy stoi ich budynek, który aktualnie jest pusty, a spółdzielnia chciałaby zapisać w tym miejscu funkcje mieszkalne.

  Zmiana przeznaczenia tej budowli może być sposobem na przeciwdziałanie suburbanizacji, czyli wyprowadzaniu się mieszkańców poza granice miasta – podkreśla architekt miasta.

  Ostatnim planem, nad opracowaniem którego głosowali olsztyńscy rajcowie, był teren położony pomiędzy Nagórkami i Jarotami. Został on podzielony na trzy części:

  A – zabudowa wielorodzinna z usługami oraz tereny prywatne,

  B – centrum handlowe, wraz z ulicą NDP (Nauka – Dom – Praca),

  C – pozostały obszar wraz z parkiem.

  Wszystkie plany będą po opracowaniu wyłożone do publicznego wglądu, tak by mieszkańcy i wszyscy zainteresowani mogli zgłaszać do nich uwagi.

  Podczas sesji uchwalono także Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nad Jeziorem Długim w Olsztynie. – Plan był przygotowywany przy dużym udziale społeczności lokalnej – podsumowuje dyrektor Rafalska. – Była gorąca dyskusja publiczna, bo sąsiedzi nie chcieli się zgodzić na wysoką zabudowę wielorodzinną, którą chciał postawić przy ul. Błękitnej jeden z deweloperów.

  Uchwała Rady Miasta oznacza, że na spornych działkach będzie możliwość postawienia jedynie zabudowy jednorodzinnej, umożliwiając przekształcenie zabudowy wolno stojącej w formę zabudowy bliźniaczej, a także – pod określonymi warunkami – w formę zabudowy szeregowej.

  PODZIEL SIĘ

  Dodaj komentarz

  wpDiscuz