Prezydent Piotr Grzymowicz odebrał w Warszawie nagrodę dla „Najlepiej oświetlonej gminy i miasta 2015 roku”. Stolica Warmii i Mazur wyprzedziła tym samym Warszawę czy Rzeszów.

Konsekwentna polityka oświetleniowa jest jednym z ważnych elementów strategii rozwoju
i promocji Olsztyna – podkreślał prezydent Piotr Grzymowicz, odbierając nagrodę. – Promujemy się hasłem „Olsztyn. O!gród z natury”, a nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oświetleniowe przydają miastu klimatu i przytulności.

Olsztyn uzyskał tytuł „Najlepiej oświetlonej gminy i miasta 2015 roku” w XVII edycji konkursu o tej samej nazwie organizowanego przez Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego i Agencję Soma. Zaszczytne miano przypadło nam za oświetlenie ulic zrealizowanych w ramach projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego” oraz oświetlenie zrealizowane w ramach projektu „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad jeziorem Krzywym”.

Komisja konkursowa podkreśliła wysoką jakość zrealizowanych inwestycji oświetleniowych, ich duży zasięg oraz zastosowanie automatyki, która dodatkowo ogranicza zużycie energii elektrycznej przy zachowaniu niezbędnych parametrów oświetleniowych i komfortu widzenia. W docenionych przez jury projektach zastosowano m. in. zintegrowany system oświetlenia i sterowania ruchem uzależniający wielkość natężenia oświetlenia od strumienia użytkowników drogi, a na wybranych odcinkach system nadążny obniżający dodatkowo strumienie świetlne opraw przy całkowitym braku użytkowników drogi.

Jednym z elementów strategii rozwoju i promocji Olsztyna jest dbałość o estetykę przestrzeni publicznej. Mieści się w tym walka ze „śmieceniem światłem”, na którą również zwraca uwagę UNESCO, które ogłosiło 2015 rok Światowym Rokiem Światła – przypominają pracownicy Urzędu Miasta Olsztyna.

Olsztyn w liczbach

W naszym mieście zainstalowano ponad 3 000 latarń LED wyposażonych w sterowniki odpowiedzialne za płynną regulację strumienia świetlnego i uzbrojonych w mikrofalowe czujniki ruchu, które oświetlają miasto w systemie sterowania nadążnego.

Około 1 500 latarń powstało przy okazji modernizacji systemu transportu publicznego i budowie linii tramwajowych, zaś około 700 przy okazji realizacji projektu budowy Centrum Rekreacyjnego „Ukiel”.

Pozostałe zostały posadowione w zrewitalizowanych Parkach Centralnym i Podzamcze oraz w układzie komunikacyjnym miasta. Nie bez znaczenia jest fakt, że wszystkie powstające latarnie, jako tzw. „meble miejskie”, są skoordynowane pod względem architektonicznym z otoczeniem, w którym funkcjonują.