Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na wniosek Komendanta Głównego Policji powołał insp. Tomasza Klimka na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Dotychczas funkcję tę pełnił insp. Marek Walczak.

Uroczyste pożegnanie ustępującego i powitanie ze sztandarem oraz kadrą kierowniczą garnizonu nowo powołanego komendanta miało miejsce dziś (27.01) w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

W uroczystości uczestniczyli m.in. Komendant Główny Policji, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, szefowie współpracujących z policją służb i instytucji oraz przedstawiciele duchowieństwa. Insp. Zbigniew Maj, szef polskich policjantów, przyjął od ustępującego komendanta insp. Marka Walczaka meldunek o zakończeniu służby na stanowisku.

Insp. Walczak szefował policjantom na Warmii i Mazurach od maja ubiegłego roku. Przejął tę funkcję po nadinsp. Józefie Gdańskim, który złożył rezygnację ze stanowiska po aferze z udziałem olsztyńskich kryminalnych, którzy mieli wymuszać zeznania od podejrzanych.

W czasie tej samej uroczystości Komendant Główny Policji wręczył insp. Tomaszowi Klimkowi decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie.

Jak podaje wojewódzka komenda z Olsztyna, nowy komendant warmińsko-mazurskiego garnizonu policji służbę w resorcie rozpoczął w 1991 roku w Komendzie Rejonowej Policji w Mrągowie. Początkowo związany ze służbą prewencyjną, od 1995 roku pracował w służbie kryminalnej. Insp. Klimek od 2003 roku zajmuje w policji stanowiska kierownicze: od 2006 roku pełnił służbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji w Biskupcu, od 2007 r. Komendanta Powiatowego Policji w Ostródzie i od listopada 2010 r. do tej pory – Komendanta Powiatowego Policji w Mrągowie.

Nowo powołany Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie ma 46 lat. Jest żonaty i ma dwoje dzieci. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył także studia o kierunku administracja na Uniwersytecie w Białymstoku. W wolnych chwilach zgłębia tajniki archeologii śródziemnomorskiej.