W 2015 roku w drogowych przejściach  granicznych odprawiono ponad 3,3 mln obywateli Polski oraz 2,7 mln cudzoziemców. W ramach małego ruchu granicznego natomiast granicę przekroczyło 1,3 mln obcokrajowców – Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej podsumował miniony rok. 

Straż Graniczna w drogowych przejściach granicznych Warmii i Mazur nie zezwoliła na kontynuowanie dalszej podróży osobom, które nie spełniły warunków wjazdu na terytorium Unii Europejskiej. W 2015 roku wydano 1 724 decyzji o odmowie wjazdu do RP.

Najwięcej tego typu sytuacji dotyczyło braku ważnej wizy lub dokumentu pobytowego. Ujawniono również osoby posługujące się fałszywymi dokumentami – precyzuje Mirosława Aleksandrowicz, rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. – Łącznie stwierdzono 129 fałszerstw dokumentów podczas odprawy granicznej, z czego największą liczbę stanowiły ubezpieczenia OC.

W ubiegłym roku funkcjonariusze WMOSG ujawnili nielegalne towary o łącznej szacunkowej wartości ponad 14 mln zł. Wśród nich znalazły się papierosy –  ponad 7 mln zł, pojazdy – 3,9 mln zł, krajanka tytoniowa – około 2,8 mln zł czy alkohol – 224 tys. zł. Zdarzało się, że w ręce strażników wpadały też m.in. paliwa, bursztyn i gatunki zwierząt objęte ścisłą ochroną.