O tym z urzędnikami będę dyskutować mieszkańcy stolicy regionu już w najbliższy czwartek (28.01). 

Jest jedną z form ochrony zabytków w Polsce, a o jej wprowadzeniu mogą zdecydować radni. Czy stare miasto w Olsztynie stanie się parkiem kulturowym? Końca dobiegają konsultacje społeczne w tej sprawie.

Otwarte spotkanie dotyczące wprowadzenia takiego parku odbędzie się 28 stycznia (czwartek) w sali 219 olsztyńskiego ratusza. Poprowadzi je kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa, dr Iwona Liżewska. Początek o godz. 16.

Celem utworzenia parku kulturowego jest ochrona przestrzeni historycznie ukształtowanej w wyniku działalności człowieka. – To narzędzie ochrony prawnej formalnie równe wpisowi do rejestru zabytków. Daje jednak inne możliwości – przypomina Urząd Miasta Olsztyna. – Nie ma innego narzędzia tak kompleksowej ochrony zarówno zabytków, przyrody, jak i krajobrazu tworzących dziedzictwo kulturowe.