Były pokazy, ćwiczenia, konkursy i spotkania z przedstawicielami służb – w czwartek (21.01) nad Jeziorem Krzywym odbył się festyn „Bezpieczny lód 2016”. W akcji, która ma edukować dzieci i młodzież w zakresie bezpieczeństwa w czasie ferii zimowych oraz ochrony środowiska i ekologii, wzięli również udział przedstawiciele lokalnych służb, m.in. policji, straży pożarnej, pogotowia ratunkowego czy straży leśnej.