Wójt Gminy Stawiguda zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne w sprawie opracowania nowej Strategii Rozwoju Gminy Stawiguda na lata 2015-2025, które odbędzie się w piątek 22.01.2016r. o godzinie 8:00 w sali narad w Urzędzie Gminy.