Trwa nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie działań związanych z kulturą. W tym roku w budżecie jest niemal 200 tys. złotych.

Dzięki miejskim pieniądzom organizacje ubiegające się o wsparcie będą realizować zadania związane w szczególności z plastyką, muzyką, literaturą i teatrem. Przygotowana przez nie propozycja ma być skierowana głównie do mieszkańców Olsztyna. Nie jest to jednak jedyny adresat działań.

Wnioskodawcy powinni uwzględnić, że trwa Rok Feliksa Nowowiejskiego ustanowiony przez Sejm. Tymczasem olsztyńska Rada Miasta zdecydowała o obchodach 550. rocznicy przyłączenia Warmii do Polski – przypominają ratuszowi urzędnicy. – W 2016 roku do podziału jest 190 tys. złotych. Termin składania ofert upływa 1 lutego (poniedziałek), natomiast zadania powinny być zrealizowane przed 15 grudnia. Warunki konkursu są opisane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.

W poprzednim roku samorząd Olsztyna dofinansował m.in. wydanie przez Fundację Szansa dla Niewidomych kalendarza tyflograficznego, nagranie i wydanie przez zespół Dziecięce Niebo płyty „My Dzieci z Olsztyna” oraz wykonanie w Kortowie przez klub Olsztyn Lakers muralu z podobizną Jana Długosza.