Dariusz Rudnik, radny Prawa i Sprawiedliwości w olsztyńskiej radzie miasta, objął funkcję Komendanta Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Ochotniczego Hufca Pracy. Dotychczas pełnił ją Jarosław Dzioba.

Nowe kierownictwo regionalnego OHP-u powołał w miniony piątek (8.01) Marek Surmacz, Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy. Komendantem wojewódzkim został Dariusz Rudnik, natomiast jego zastępcą – Paweł Kowszyński.

W poniedziałek (11.01) w siedzibie warmińsko-mazurskiego OHP-u odbyło się spotkanie z nowo powołanymi komendantami, na którym byli obecni m.in. ustępujący ze stanowiska komendanta wojewódzkiego Jarosław Dziuba i pełniący obowiązki zastępcy Mateusz Starus. Panowie podziękowali za dotychczasową współpracę i złożyli życzenia pomyślności swoim następcom.

Głos w sprawie dalszego rozwoju Ochotniczych Hufców Pracy w regionie zabrał też ich nowy szef: – Wojewódzki Komendant Dariusz Rudnik, wskazując na swoje doświadczenie pedagogiczne, wyraził nadzieję na dalszą pomyślną realizację prowadzonych przez OHP działań na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży oraz poprawy jej sytuacji na lokalnym rynku pracy – podaje Warmińsko-Mazurska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

Dariusz Rudnik już drugą kadencję sprawuje mandat w Radzie Miasta Olsztyna. Na co dzień pracuje również jako nauczyciel w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie. W ostatnich wyborach parlamentarnych starał się o miejsce w Sejmie, jednak nie uzyskał wystarczającej liczby głosów.