Zgodnie z wejściem w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości od początku 2016 roku na terenie całego kraju zaczął funkcjonować system nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Od nowego roku taka pomoc będzie świadczona przede wszystkim przez adwokatów lub radców prawnych w lokalach udostępnionych przez gminy lub powiaty. – Natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad będą mogli udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych – czytamy na stronie dedykowanej uruchomionemu właśnie programowi.

Bezpłatnej porady w zakresie prawa będą mogły zasięgnąć m.in. osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani czy zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną.

W całym kraju będą działać łącznie 1 524 takie punkty, minimum 2 w każdym z powiatów. Ich lokalizację w Olsztynie odszukasz TUTAJ.

Kto i w jakim zakresie może skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej? Szczegóły znajdziesz TUTAJ.