Planowana inwestycja będzie siedzibą dla dwóch uczelnianych wydziałów i powstanie na miejscu tzw. inkubatora w pobliżu Centrum Konferencyjnego.

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania robót budowlanych przy ul. Warszawskiej 98 w Olsztynie – to właśnie tam za kilka lat będzie stał budynek Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko–Mazurskiego.

Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach, a prace mają być prowadzone na czynnym budynku, dlatego też zamawiający zastrzega, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy, w dni robocze lub w dni wolne od pracy. Wykonawca będzie również musiał zapewnić normalne funkcjonowanie pracownikom w sąsiadujących z budową obiektach uczelni.

Zakończenie I etapu wraz z warunkowym pozwoleniem na użytkowanie ma nastąpić do 31.03.2017 r., a całego zamówienia – od daty zawarcia umowy do 30.03.2018 r.

Przy rozpatrywaniu ofert pod uwagę będzie brana przede wszystkim cena (aż 94 proc.) oraz oferowany okres gwarancji (6 proc.). Uczelnia czeka na oferty do 10.02.2016 r. do godz. 10.30.

Jak będzie wyglądać wspólna siedziba WPiA i WNS-u? Zobaczcie wizualizacje TUTAJ.