Rodzice i nauczyciele utalentowanych artystycznie przedszkolaków – do 10 lutego możecie wysłać pracę dziecka na ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. Tematyka konkursu to zima, a technika wykonania – dowolna. Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody niespodzianki.

Celem konkursu jest kształtowanie wyobraźni przedszkolaków, motywowanie ich do obserwacji zimowej przyrody, rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych technikach artystycznych – mówią Lidia Giers i Karolina Wiśniewska, organizatorki i koordynatorki przedsięwzięcia, nauczycielki przedszkola specjalnego ZPE. – W ten sposób chcemy też popularyzować dziecięcą twórczość.

Co trzeba zrobić, żeby dziecko wzięło udział w konkursie? Do 10 lutego wysłać jego pracę na adres: Zespół Placówek Edukacyjnych, Stowarzyszenie Wyjątkowe Serce, ul. Turowskiego 1, 10 – 685, Olsztyn z dopiskiem na kopercie „Zimowe Krajobrazy”. Każdy rysunek musi być opatrzony metryczką: imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko osoby zgłaszającej – rodzica lub nauczyciela.

W konkursie uczestniczyć mogą dzieci w wieku 3-4 lata oraz 5-6 lat. Obie kategorie wiekowe będą oceniane oddzielnie, a w każdej przewidziane są trzy nagrody główne oraz wyróżnienia.  Uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi 26 lutego. Mali artyści otrzymają nagrody niespodzianki oraz dyplomy. – Zwycięzcom, którzy nie będą mogli odebrać nagród osobiście, prześlemy je pocztą – mówi Lidia Giers.

Nagrodzone prace będzie można zobaczyć na stronach www.zpe.olsztyn.pl, www.wyjatkoweserce.pl oraz „Twojego Kuriera Olsztyńskiego”, który sprawuje patronat medialny nad konkursem.