Transport Polska-Chiny – jak ważna jest kontrola przy imporcie towarów?

0

Import towaru z Chin jest coraz popularniejszym pomysłem na biznes. Niskie ceny i duża dostępność produktów z wielu kategorii sprawia, że sprowadzanie towaru z Azji jest opłacalnym zajęciem, pozwalającym na otworzenie dochodowej działalności gospodarczej, np. w postaci sklepu internetowego. Zarówno przy wyborze towaru, jak i jego imporcie warto jednak pamiętać o kontrolach na każdym etapie – od produkcji po transport Polska-Chiny.

 

Dlaczego warto kontrolować transport z Chin do Polski?

Import towarów z jakiegokolwiek kraju jest zadaniem bardzo skomplikowanym, na które składa się wiele czynników i w którym bierze udział wielu różnych ludzi. W takiej sytuacji nie jest trudno o niedopatrzenie lub błąd, którego wynik najmocniej uderzy właśnie w importera, narażonego na straty. Kontrole na każdym etapie pozwolą uniknąć takich przykrości, jak niezgodności dotyczące produkcji, nieprawidłowe zapakowanie towaru, przez co jest on narażony na uszkodzenie podczas transportu Polska-Chiny, czy nawet podmiany towaru.

Transport Polska-Chiny – kontrola dostawcy

Pierwszą czynnością powinna być kontrola dostawcy, odpowiedzialnego za produkcję towaru, który następnie zostanie przetransportowany z Chin do Polski. Audyt dostawcy z Azji pozwoli na sprawdzenie jego możliwości produkcyjnych, jakości produkowanego towaru oraz rzetelności przedsiębiorstwa. Dzięki temu już przed wyborem firmy, która będzie wytwarzała dany produkt, można mieć obraz tego, jak będzie przebiegała współpraca.

Kontrola dostawcy polega na sprawdzeniu jego dokumentacji, przede wszystkim licencji związanych z eksportem produktów. Audyt można zlecić zajmującym się tym firmom, które mogą przeprowadzić takie działania, jak sprawdzenie kont bankowych firmy, zbadanie przedsiębiorstwa pod kątem zatrudnionych pracowników i posiadanego wyposażenia produkcyjnego czy prześwietlenie historii firmy.

Transport Polska-Chiny – kontrola finansowa

Zlecenia produkcji towaru w innym kraju są obarczone ryzykiem straty przez takie sytuacje, jak upadek firmy, którym powierzono zlecenie. Z tego względu audyt finansowy jest niezbędny – pozwoli stwierdzić, jaka jest sytuacja finansowa danego przedsiębiorstwa i czy utrzyma się ono na rynku przez najbliższy rok. Dzięki takiej wiedzy można określić ryzyko transakcji oraz zweryfikować wiarygodność zleceniobiorcy.

Transport Polska-Chiny – kontrola w trakcie produkcji

Już na etapie 20-30% produkcji warto przeprowadzić audyt wyprodukowanej pierwszej partii towaru. Dzięki temu można nie tylko sprawdzić jego jakość i zgodność z umówionym wzorem, ale także dowiedzieć się, jak sprawnie postępuje produkcja.

Kontrola towaru przed transportem na trasie Polska-Chiny

Towar powinien zostać sprawdzony także przed wysyłką – można ocenić jakość jego wykonania i zgodność z zamówieniem odnośnie projektu oraz ilości. Ważne jest także odpowiednie oznakowanie i zapakowanie produktów.

Kontrola załadunku towaru

Zamówiony towar należy sprawdzić także podczas załadunku – czy został umieszczony w odpowiednim kontenerze i należycie zabezpieczony przed transportem na trasie Polska-Chiny, co pozwoli mieć pewność, że produkty przetrwają podróż w dobrym stanie.