Transformatorowy zasilacz LED – jak działa?

0

Zasilacze LED są niezbędnym elementem instalacji oświetleniowej, wykorzystującej technologię Light-Emitting Diode. Ich zadaniem jest zmiana napięcia sieciowego 230V, obecnego w gniazdkach, na prąd stały 12V, potrzebny do prawidłowego działania diod. Wyróżniamy zasilacze prądowe oraz napięciowe, które dzielą się na przetwornice i urządzenia transformatorowe. Dzisiaj przybliżymy działanie tych ostatnich.

 

Budowa transformatorowego zasilacza LED

Transformatorowy zasilacz LED jest zbudowany z takich elementów, jak:

– transformatora, czyli maszyny przeznaczonej do przenoszenia energii elektrycznej prądu przemiennego pomiędzy obwodami elektrycznymi, zachowując przy tym jego wstępną częstotliwość,

mostka Graetza, czyli 4 połączonych ze sobą w odpowiedni sposób diod prostowniczych, tworzących układ, w którym prąd na wyjściu zawsze płynie w tę samą stronę, niezależnie od kierunku jego przepływu na wejściu,

kondensatora elektrolitycznego, który służy wygładzeniu napięciu po jego wyjściu z mostka prostowniczego oraz wyrównaniu jego wartości,

– układu elektronicznego z tranzystorem, który stabilizuje napięcie wychodzące z urządzenia.

Działanie transformatorowego zasilacza LED

Zadaniem zasilacza LED jest zmiana napięcia przemiennego sieci o wartości 230V na napięcie stałe o wartości 12V. W modelach transformatorowych proces ten zachodzi następująco:

  1. przy wejściu do urządzenia napięcie przepływa przez transformator, który obniża jego wartość,
  2. napięcie trafia do mostka Graetza, przez który jest prostowane,
  3. kondensator elektrolityczny, znajdujący się na wyjściu mostka Graetza, wygładza napięcie,
  4. układ elektroniczny z tranzystorem stabilizuje napięcie.

Charakterystyka transformatorowego zasilacza LED

Zasilacze LED tego typu są rozwiązaniem tradycyjnym, ale niestety również dość przestarzałym. Charakteryzuje je niska sprawność, która przekłada się na duże koszty związane ze zużyciem energii elektrycznej przez te urządzenia. Straty energii wynikają z zastosowania transformatora, który duże jej ilości traci na grzanie się, a także generowanie pola magnetycznego, oraz tranzystora, który również znaczną część otrzymanej energii przemienia na ciepło.

Minusem zasilaczy LED tego typu jest także spory rozmiar oraz konieczność zastosowania specjalnego chłodzenia, wynikającą z przegrzewania się urządzenia. Ponadto, urządzenia tego typu pobierają także dużo prądu nawet, jeśli nie są połączone z instalacją, co dodatkowo wpływa na ich nieekonomiczność.

Obecnie o wiele lepszym rozwiązaniem są impulsowe zasilacze LED, które dzięki nowoczesnym rozwiązaniom są opcją bardziej energooszczędną, bezpieczną w użytkowaniu i cechującą się o wiele wyższą sprawnością, co przekłada się na niższe koszty funkcjonowania całego układu. Przetwornice napięcia są wyposażone w dodatkowe zabezpieczenia, dzięki czemu podpięte do nich instalacje oświetleniowe mogą działać bez przeszkód, bez narażenia na niszczące dla nich działanie przepięć i innych zakłóceń napięcia.