Czym jest transport specjalny i jakie są jego rodzaje?

0

Przy przewozie towarów niestandardowych konieczne jest zastosowanie transportu specjalnego. Czym dokładnie jest, jakie usługi obejmuje i jakie są jego rodzaje?

 

Definicja

Transport specjalny to przewóz ładunków nietypowych, które różnią się od standardowego towaru pod pewnymi względami. Różnice te wymagają zastosowania innych zasad, warunków i procedur, niż przy zwykłym przewozie. Ładunki nietypowe mogą wyróżniać się niestandardowymi wymiarami, budową z materiałów wymagających odpowiednich warunków przewozu czy innymi cechami, które wymuszają konieczność zastosowania transportu specjalistycznego, by zachować bezpieczeństwo przewozu, a przy tym dostarczyć towar w odpowiednim stanie. Istnieje obecnie wiele grup produktów, które wymagają tego typu przewozu – wymienimy najważniejsze z nich.

Transport specjalny ładunku ponadgabarytowego

Transport specjalny stosuje się przy ładunkach ponadgabarytowych, czyli takich, których wymiary lub waga są zbyt duże, by móc zastosować wobec nich standardowe rozwiązania przewozowe. Towary ponadnormatywne wymagają zastosowania odpowiednich środków transportu, dostosowanych do przewozu ładunków ciężkich lub ponadwymiarowych w bezpiecznych warunkach.

Transport specjalny towarów niebezpiecznych

Z transportem specjalnym mamy do czynienia również wtedy, gdy mowa o przewozie materiałów sklasyfikowanych jako niebezpieczne. Mogą to być materiały stanowiące zagrożenie wybuchem, charakteryzujące się wysoką toksycznością lub łatwopalne. W przypadku przewozu towarów niebezpiecznych konieczne jest zastosowane specjalnie przystosowanego do tego środka transportu, który musi być oznakowany w charakterystyczny sposób. Wymaga się także przeszkolenia obsługi takiego pojazdu.

Transport specjalny pojazdów

Do transportu specjalnego zalicza się także przewóz pojazdów wszelkiego typu. Obejmuje on przewóz samochodów osobowych i dostawczych oraz motocykli i skuterów, które wymagają zastosowania specjalnych warunków transportu. Stosuje się do tego celu ciężarówki z odpowiednimi naczepami czy kontenerami lub lawety, stosując się przy tym do określonych zasad bezpieczeństwa przewozu towarów tego typu.

Transport specjalny towarów chłodzonych

Transport specjalny musi być również zastosowany przy przewozie towarów chłodzonych, a więc takich, przy których konieczne jest stałe utrzymanie temperatury na odpowiednim poziomie, by nie uległy zniszczeniu. Do ich przewozów potrzebne jest wykorzystanie przystosowanych do tego chłodni, kontenerów czy wagonów chłodzonych, w których panują odpowiednie warunki dla tego typu ładunku. Istnieją także alternatywne rozwiązania w postaci suchego lodu czy żeli chłodzących.

Transport specjalny – charter

Charter, a więc wynajęcie całego wybranego środka transportu, to rodzaj transportu specjalnego, który wykorzystuje się przy przewozach bardzo dużej ilości ładunku. Można wydzierżawić przystosowany do przewozu towaru danego typu samochód czy ciężarówkę, a nawet pociąg, samolot czy statek. Charter jest sposobem na bezpieczne przewiezienie dużego zamówienia, wymagającego zastosowania specjalnych warunków transportu.