Przed sądem rodzinnym i nieletnich odpowie piątka nastolatków, którzy przebywając w olsztyńskim centrum handlowym, na placu zabaw dla dzieci palili wspólnie e-papierosa.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami korzystanie z tego typu urządzeń w miejscach publicznych jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny.
Zgodnie z Ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych:

Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a:

1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;

3) na terenie uczelni;

4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;

5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;

6) w lokalach gastronomiczno- rozrywkowych;

7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących obsłudze podróżnych;

8) na przystankach komunikacji publicznej;

9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;

10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;

11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.

Za złamanie przepisów tej Ustawy, przed sądem rodzinnym i nieletnich odpowie piątka nastolatków z Olsztyna. Chłopcy w wieku 16 i 17 lat siedzieli na placu zabaw dla dzieci w galerii handlowej i palili wspólnie e-papierosa. Jak ustalili policjanci, elektroniczny papieros należał do jednego z nich. Nastolatek „podzielił” się swoim urządzeniem z kolegami. Funkcjonariusze przekazali dzieci pod opiekę rodziców i sporządzili z interwencji dokumentację.

Korzystanie z e-papierosa, podobnie jak palenie zwykłych papierosów. w miejscach publicznych jest wykroczeniem. Grozi za nie kara grzywny w wysokości 500 złotych.

Zakazana jest również sprzedaż i udostępnianie elektronicznych papierosów osobom poniżej 18 roku życia. W przypadku wątpliwości, co do wieku kupującego, sprzedawca ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego wiek klienta.