Wczoraj w godzinach wieczornych przy ulicy Prostej operator monitoringu zauważył grupę osób, spośród której jeden z mężczyzn wyrwał kwiaty z miejskich donic.

Chciał je wręczyć koleżance będącej w grupie, po czym robili sobie zdjęcia. Podczas obserwacji kolejny z mężczyzn ostentacyjnie spacerował z kuflem piwa po Starym Mieście.

Na miejsce został wysłany patrol monitoringu miejskiego przerywając dobrą zabawę.
Osoby odpowiedzialne za naruszenie obowiązujących przepisów zostały ukarane mandatami karnymi.

Wraz z nadejściem wiosny posadzono w wielu miejscach kwiaty, żeby zdobić nasze miasto. Dbajmy o nasze wspólne dobro i nie niszczmy ich.