Pies podróżował olsztyńskim tramwajem

  0

  Strażnicy miejscy odłowili psa, który podróżował tramwajem z ulicy Płoskiego do Wysokiej Bramy. W związku z brakiem możliwości ustalenia właściciela pies został przekazany do schroniska dla zwierząt przy ul. Turystycznej 2.

  Straż Miejska przypomina o obowiązkach ciążących na właścicielach zwierząt:
  Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Olsztyna dotyczącą utrzymania czystości i porządku w gminie osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego poprzez:
  1) sprawowanie właściwej opieki nad zwierzętami, a w szczególności nie pozostawiania ich bez stałego i skutecznego dozoru;
  2) stosowania środków ochrony niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa innych osób oraz utrzymania czystości w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku;
  3) zabezpieczenie przed wydostaniem się zwierząt domowych (t.j. ssaków, w tym gryzoni, gadów, płazów, ptaków, stawonogów, w tym pajęczaków i owadów) z pomieszczeń, w których są utrzymywane.

  Ponadto właściciele psów są zobowiązani do:
  1) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do wspólnego publicznego użytku na uwięzi z zastrzeżeniem pkt. 2 i tylko przez osoby, które są w stanie sprawować odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, a psy ras uznawanych za agresywne, ich mieszańców oraz innych zagrażających otoczeniu ponadto w kagańcu i wyłącznie przez osoby dorosłe;
  2) zwalniania psa z uwięzi bez kagańca wyłącznie na terenie nieruchomości ogrodzonej w sposób uniemożliwiający opuszczenie jej przez psa;
  3) uprzątnięcia psich odchodów, umieszczenia ich w torebkach na psie obchody i wrzucenia do pojemnika na odpady

  DODAJ KOMENTARZ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here