W dniu wczorajszym (10.01) zostały ogłoszone wyniki 19 – tego rankingu Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

Zespól Szkół Ekonomicznych w Olsztynie zajął I miejsce w kategorii techników w województwie warmińsko – mazurskim. Został nam też przyznany tytuł „Złotej szkoły 2017”.
W rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.
W przypadku rankingu techników obowiązują cztery kryteria :
sukcesy w olimpiadach – 20%
matura – przedmioty obowiązkowe – 20 %
matura – przedmioty zawodowe – 30 %
wyniki egzaminów zawodowych – 30 %
W rankingu bierze udział 500 najlepszych liceów w Polsce i 300 najlepszych techników.
Tytuł „Złotej szkoły 2017 ” w kategorii techników z województwa warmińsko – mazurskiego otrzymało tylko ZSE i technikum z Iławy.
W klasyfikacji ogólnopolskiej uplasowali się w pierwszej 50-ce, zajęliy 49 miejsce.