S7 Miłomłyn – Ostróda udostępniona do ruchu

  Od dziś kierowcy mogą korzystać z ponad 9-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Ostróda Północ. Stanowi on kontynuację istniejącej już drogi ekspresowej S7 Elbląg – Miłomłyn. Inwestycja powstała przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej.

  W ramach inwestycji powstało ok. 9,2 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej zostały przebudowane dwa węzły drogowe – „Miłomłyn Północ”, „Miłomłyn Południe”.

  Umowę na budowę podpisano 5 listopada 2014 roku. Wykonawca, konsorcjum firm Budimex SA i Ferrovial Agroman, zrealizował inwestycję za kwotę ok. 292, 3 mln zł. Odcinek był realizowany w ramach projektu „Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn (S7) – Olsztynek (S51)” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt projektu – 2 199 770 556,62 PLN, kwota wydatków kwalifikowalnych – 1 383 727 684,49 PLN, dofinansowanie – 1 176 168,53181 PLN.

  Budowa odcinka Miłomłyn – Ostróda Północ to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już 80 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Pasłęk (13,7 km), Pasłęk – Miłomłyn (36,5 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km), dzięki czemu czas podróży pomiędzy Elblągiem a Warszawą skrócił się o ok. 20 minut. Dwujezdniowy przekrój drogi przyczynił się też do wyeliminowania nieprawidłowych manewrów wyprzedzania oraz zwiększenia poziomu swobody ruchu. Dzięki dostępności do drogi jedynie poprzez węzły wyeliminowano ryzyko zdarzeń związanych z włączaniem się do ruchu takich jak, np. wymuszanie pierwszeństwa przejazdu.

  W budowie znajduje się obecnie jeszcze 5 odcinków S7 o łącznej długości 52,5 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w przyszłym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie S.

  DODAJ KOMENTARZ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here