Wybitni olsztyńscy naukowcy powołani na nowych członków Polskiej Akademii Nauk

Olsztyńscy naukowcy, prof. Adam Zięcik i prof. Andrzej Ciereszko z Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, zostali wybrani przez Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk na nowych członków Akademii.

Prof. dr hab. Adam Zięcik, wieloletni Dyrektor Instytutu i wiceprezes PAN w latach 2013-15, został powołany na Członka Rzeczywistego PAN. Od 2004 roku prof. Zięcik pełnił w PANie funkcję Członka Korespondenta. Prof. Zięcik jest laureatem wielu nagród i wyróżnień za wybitne osiągnięcia dla polskiej nauki, m.in. Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i Medalu 100-lecia Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Działalność badawcza profesora obejmuje fizjologię i endokrynologię rozrodu zwierząt. Wyniki jego prac publikowane są w najbardziej prestiżowych czasopismach na całym świecie.

Prof. dr hab. Andrzej Ciereszko, kierownik Zakładu Biologii Gamet i Zarodka Instytutu PAN, został powołany na Członka Rzeczywistego PAN. Profesor Ciereszko specjalizuje się w obszarze biologii i biotechnologii zwierząt gospodarskich. Zespół badawczy pod jego kierunkiem zidentyfikował białka nasienia ryb uznawanych za najważniejsze w polskiej hodowli, co ma znaczenie m.in. w komercyjnej hodowli zwierząt, ale także w ochronie gatunków ginących. Prof. Ciereszko jest również współautorem międzynarodowej procedury patentowej dla metody kriokonserwacji nasienia ryb łososiowatych i jej wdrożenia do programów hodowlanych.