Kamery ITS są na wielu skrzyżowaniach w Olsztynie. Często policja udostępnia nagrania aby przestrzec innych uczestników ruchu drogowego przed nieodpowiedzialnym zachowaniem. Prezentujemy zestawienie 10 zarejestrowanych zdarzeń drogowych z Olsztyna.