Kiedy podczas zasłużonego urlopu na Mazurach zdarzy nam się wypadek, tracimy nie tylko wyczekiwany odpoczynek, ale i możemy odnieść poważne szkody – osobowe i majątkowe. Jak postępować w takich sytuacjach?

Wypadek samochodowy – ze sprawcą lub bez

Niezależnie od tego, czy do wypadku samochodowego dojdzie w mieście zamieszkania kierowcy, czy też poza nim, ale w obrębie całej Unii Europejskiej, należy się odszkodowanie z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku. Gdy nie ma możliwości jego ustalenia, wówczas, jak wskazuje kancelaria adwokacka Olsztyn, obowiązek wypłaty odszkodowania przenoszony jest na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Wypłata następuje jednak dopiero po ustaleniu przez sąd, że niemożliwe jest określenie sprawcy zdarzenia drogowego, w którym poszkodowany lub poszkodowani ponieśli straty majątkowe, lub osobowe.

Odszkodowanie po wypadku samochodowym otrzymuje się od firmy ubezpieczeniowej, w której sprawca miał wykupione OC. Trzeba jednak zwrócić się do niej z żądaniem wypłaty, a ubezpieczyciel po rozpatrzeniu sprawy i dokonaniu oględzin np. uszkodzonego samochodu, wyliczy odszkodowanie i wyśle informacje do poszkodowanego.

Czy można negocjować wysokość odszkodowania?

Wyliczone przez zakład ubezpieczeniowy odszkodowanie jest proponowaną kwotą świadczenia, z którą poszkodowany nie musi się zgodzić. Wtedy wysyła do firmy ubezpieczeniowej odwołanie i może powołać się na opinię rzeczoznawcy, której koszt to około 200 zł. Maksymalne odszkodowanie z OC dla jednego zdarzenia drogowego, bez względu na liczbę osób poszkodowanych, wynosi 5 mln euro za szkody osobowe oraz 1 mln euro za szkody majątkowe.

Napraw samochodu nie można dokonywać samodzielnie lub z udziałem warsztatu mechanicznego przed zgłoszeniem wypadku do ubezpieczyciela sprawcy i przed przeprowadzeniem oględzin przez ubezpieczyciela.

Odszkodowania nie tylko za naprawę pojazdu

Istnieje możliwość uzyskania odszkodowania nie tylko za naprawę zniszczonego pojazdu. Wnosić można także o zaspokojenie roszczeń m.in. z tytułu:

  • utraconych dochodów,
  • kosztów wynajmu samochodu zastępczego,
  • spadku wartości handlowej samochodu po wypadku,
  • dodatkowych, koniecznych badań technicznych auta,
  • podatku VAT.

Ubezpieczyciel, który zwleka z wypłatą należnego poszkodowanemu odszkodowania, może być pociągnięty do odpowiedzialności za ten fakt, a poszkodowany ma możliwość domagać się wypłaty odsetek za zwłokę.

Złamana noga w ośrodku wypoczynkowym

Kiedy podczas schodzenia ze schodów w hotelu gdzieś na Mazurach, podczas urlopu, spadniemy i złamiemy nogę, możemy starać się o odszkodowanie. Najważniejsze jest określenie, jaki podmiot zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej, polegającej na uszkodzeniu ciała. Odpowiedzialność ta może spoczywać na właścicielu hotelu lub na innych osobach czy podmiotach. Jeśli właścicielem hotelu jest osoba fizyczna prowadząca taką działalność gospodarczą, to do niej personalnie kierujemy roszczenie o odszkodowanie. W razie, gdy do szkody dojdzie w hotelu będącym własnością osoby prawnej, z żądaniem o naprawienie szkody występujemy właśnie do niej. Szkoda musi być przy tym spowodowana działaniem lub zaniechaniem działania, z którym prawo wiąże obowiązek odszkodowawczy.