Olsztyn mekką najwyższej jakości prawników

Zawód prawnika wymaga wieloletniego przygotowania pod względem merytorycznym i praktycznym. W pierwszej kolejności przyszły prawnik musi ukończyć studia magisterskie i zostać magistrem prawa. Otwiera to przed nim szerokie możliwości kariery zawodowej, jako radca prawny, adwokat, a nawet sędzia. Jednym z miast, w którym funkcjonuje wiele świetnych kancelarii, jest Olsztyn.

Zawód prawnika wymaga wieloletniego przygotowania pod względem merytorycznym i praktycznym. W pierwszej kolejności przyszły prawnik musi ukończyć studia magisterskie i zostać magistrem prawa. Otwiera to przed nim szerokie możliwości kariery zawodowej, jako radca prawny, adwokat, a nawet sędzia. Jednym z miast, w którym funkcjonuje wiele świetnych kancelarii, jest Olsztyn.

Jak zostać adwokatem?

Praca jako adwokat wiąże się z wieloletnim przygotowaniem pod kątem merytorycznym i odbyciem wieloletniej nauki. Jeśli ktoś chce pracować jako prawnik Olsztyn oferuje mu studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na Wydziale Prawa i Administracji. W wielu dużych miastach, takich jak Wrocław, Warszawa czy Kraków można z powodzeniem studiować prawo na renomowanych uczelniach, z wieloletnimi tradycjami.

Po studiach prawniczych na wybranej uczelni wyższej absolwent może przystąpić do egzaminu wstępnego na aplikację adwokacką. Musi w tym celu złożyć stosowny wniosek wraz z załącznikami, do których zalicza się:

  • kwestionariusz osobowy,
  • życiorys,
  • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskaniu tytułu magistra,
  • 3 zdjęcia.

Konieczne jest też uiszczenie opłaty za egzamin i dostarczenie oryginału potwierdzenia płatności.

Sam egzamin na aplikację jest organizowany w formie testu, który składa się ze 150 pytań. Kandydat musi uzyskać co najmniej 100 punktów i jeśli mu się to powiedzie, zostanie wpisany na listę aplikantów. Niezbędne będzie dostarczenie wówczas wniosku o wpis na listę aplikantów, dokumentu poświadczającego niekaralność oraz odpisu dyplomu. Cała aplikacja trwa 3 lata i kończy się egzaminem. Jeśli aplikant uzyska pozytywny wynik z egzaminu zawodowego, zostanie wpisany na listę adwokatów.

Specyfika pracy adwokata

Adwokat na co dzień wykonuje pracę polegającą na udzielaniu pomocy prawnej klientom indywidualnym i firmowym. Między innymi reprezentuje przed sądem i organami administracyjnymi swoich klientów, sporządza dla nich opinie prawne i tym podobne. Może także występować w charakterze obrońcy w sprawach karnych i karnoskarbowych, w przeciwieństwie do radcy prawnego. Swoją pracę adwokat wykonuje we własnej kancelarii lub w kancelariach już działających na rynku. Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 1982 roku Prawo o adwokaturze, adwokaci mogą wykonywać zawód również w zespole adwokackim i w spółce (cywilnej lub jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej).

Mogąc już pracować jako adwokat Olsztyn z pewnością da wiele możliwości prowadzenia wymagających spraw. To właśnie miasto jest uznawane za mekkę dobrych prawników. Nawet klienci z innych miast w Polsce zjeżdżają właśnie tutaj, aby skorzystać z pomocy prawnika z jednej z tutejszych kancelarii, których w stolicy województwa warmińsko-mazurskiego jest ponad 100.

Dobry adwokat musi cały czas aktualizować posiadaną wiedzę, równolegle do zmieniających się przepisów. Systematyczność jest tu bardzo ważna, podobnie jak elokwencja, umiejętność kojarzenia ze sobą różnych faktów, opanowanie i pewność siebie.

1 KOMENTARZ

DODAJ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here