4,5 hektarowy pas lasu sąsiadujący z olsztyńskim osiedlem Tęczowy Las trzeba wyciąć. Drwale rozpoczną prace po 16 listopada br. a zakończą je najpóźniej do końca stycznia roku przyszłego.

Konieczność wycięcia 4,5 hektara lasu, którym zarządza Nadleśnictwo Olsztyn to efekt planowanej rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 598 (Olsztyn – Butryny – Zgniłocha). Droga musi być przebudowany, bo będzie się łączyć z powstającą właśnie południową obwodnicą Olsztyna. Wycinka pasa lasu została poprzedzona konsultacjami społecznymi, które odbyły się w czerwcu zeszłego roku, a w których to udział brali leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn i przedstawiciele Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz wykonawcy projektu rozbudowy drogi. Drwale rozpoczną prace po 16 listopada br., a muszą je zakończyć do końca stycznia przyszłego roku. Leśnicy z Nadleśnictwa Olsztyn informują, że wraz z rozpoczęciem wycinki zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu. Ze względów bezpieczeństwa konieczne będzie także okresowe wstrzymanie ruchu na drodze.

mapap1080469