Dnia 26 października 2016 roku odbyły się wybory do prezydium Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego UWM w Olsztynie na kadencję 2016-2018. Decyzją wszystkich zebranych wybrani, na kolejne stanowiska, zostali:

-Przewodniczący: Paweł Stefanowicz (WH)
-I Wiceprzewodniczący: Dominika Reszka (WKŚiR)
-II Wiceprzewodniczący: Łukasz Banach (WPiA)
-Członek Prezydium: Weronika Mielewczyk (WNoŻ)
-Członek Prezydium: Karol Dąbrowski (WPiA)
-Sekretarz: Przemysław Garski (WKŚiR)
-Rzecznik: Arkadiusz Stępień-Miernikowski (WH)

Na stanowiska pełnomocników wybrani zostali:
-Pełnomocnik ds. sportu: Wojciech Żak (WNE)
-Pełnomocnik ds. Internetu i Sieci Informatyczny: Cezary Morawski (WMiI)