Starszy mężczyzna z Zatorza sprzedawał dzieciom papierosy

  8
  Zdjęcie jest ilustracja do artykułu.

  W zeszłym tygodniu strażnicy miejscy patrolujący osiedle Zatorze przy ulicy Okrzei zauważyli jak starszy mężczyzna sprzedaje papierosy na sztuki chłopcu o wyglądzie wskazującym na wiek około 12-13 lat.

  W związku z popełnieniem czynu zabronionego strażnicy podjęli interwencję podczas której osoba nie przyznawała się do winy. Ponadto znaleziono przy nim ponad 60 paczek papierosów bez polskich znaków skarbowych akcyzy. Towar został zabezpieczony i przekazany Służbie Celnej.

  Na miejsce wezwano patrol Policji, który przekazał osobę nieletnią matce. Przeciwko mężczyźnie zostanie skierowany wniosek  do Sądu o ukaranie.

  Zgodnie z obowiązującą Ustawą  z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych zabrania się:

  1. Udostępniania wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18. W punkcie detalicznym umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: „Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)”.
  1a. W przypadku wątpliwości co do pełnoletniości kupującego wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek.
  2. Wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych na terenie podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych.
  3. Wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w automatach.
  4. Sprzedaży papierosów w opakowaniach zawierających mniej niż dwadzieścia sztuk oraz luzem bez opakowania.
  5. Wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych oraz ich części w systemie samoobsługowym, z wyjątkiem sklepów wolnocłowych.

  8 KOMENTARZE

  DODAJ KOMENTARZ

  Please enter your comment!
  Please enter your name here