Za szereg wykroczeń ukarany został 29-latek, którego do kontroli drogowej zatrzymali policjanci Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie. Mężczyzna przejechał motocyklem przez skrzyżowanie na czerwonym świetle. W trakcie sprawdzania dokumentów na jaw wyszły inne wykroczenia, jakich się dopuścił.

Wczoraj (27.10.2016) kilka minut przed godz. 21:00 policjanci z Oddziału Prewencji Policji KWP w Olsztynie podczas patrolowania ul. Pieniężnego zauważyli, że kierowca motocykla popełnił wykroczenie. Mężczyzna przejechał przez skrzyżowanie na czerwonym świetle, w związku z czym funkcjonariusze zatrzymali go do kontroli. Popełnienie tego wykroczenia było dla motocyklisty dopiero początkiem kłopotów.

ak się okazało 29-latek nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami, a pojazd, którym się poruszał nie był dopuszczony do ruchu i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.

W trakcie sprawdzenia danych z tablic rejestracyjnych i porównywania ich z tymi, jakie zawarte są w policyjnych systemach infromatycznych okazało się, że tablice należą do innego pojazdu.

Za szereg popełnionych wykroczeń mężczyzna został ukarany wysokim mandatem i punktami karnymi. W związku z brakiem dokumentu potwierdzającego zawarcie z ubezpieczycielem umowy dotyczącej OC, policjanci sporządzili również dokumentację, która trafi do Funduszu Gwarancyjnego. Za brak obowiązkowego OC grozi opłata karna. Przepisy podają sposób egzekwowania tej kary, jak i procedury odwoławcze, z których można skorzystać.

W przypadku komunikacyjnego ubezpieczenia OC, wysokość opłaty karnej zależna jest od liczby dni, przez które posiadacz pojazdu pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej oraz od:

 • rodzaju tego pojazdu:
  • samochody osobowe – równowartość 2- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3- krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym:
  • do 3 dni – 20% pełnej opłaty karnej,
  • 4 do 14 dni – 50% pełnej opłaty karnej,
  • powyżej 14 dni – 100% opłaty karnej.
 • minimalnego wynagrodzenia za pracę w roku kontroli

1 KOMENTARZ

DODAJ KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here