W sobotę i niedzielę (22 i 23 października) funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 5 osób poszukiwanych przez polski wymiar sprawiedliwości.

W drogowym przejściu granicznym w Grzechotkach, na kierunku wjazdowym do Polski funkcjonariusze SG zatrzymali 2 obywateli Rosji i 1 obywatela Białorusi, których poszukiwał Sąd Rejonowy w Bartoszycach i Sokółce.

Natomiast funkcjonariusze z PSG w Braniewie zatrzymali 2 obywateli Federacji Rosyjskiej, którzy próbowali wjechać do Polski przez dpg w Gronowie. Okazało się, że mężczyźni widnieli w bazach danych jako osoby poszukiwane przez polskie sądy.

Wszyscy zatrzymani (w wieku od 28 do 65 lat) byli poszukiwani w związku z nieopłaconą karą grzywny.