W Gutkowie, Łupstychu oraz na terenie gmin sąsiadujących z tej strony z Olsztynem powstaną nowe ulice. Ratusz podpisał umowę na budowę kolejnych traktów.

Połączenie drogowego układu stolicy regionu z południową obwodnicą miasta to jedno z najważniejszych zadań na najbliższe lata. Już podpisano umowę na wykonanie ulicy Towarowej, która będzie wieść do węzła Wschód. Teraz czas na kolejną inwestycję.

W Urzędzie Marszałkowskim podpisana została (piątek, 21 października) umowa na realizację szeregu ulic na styku gmin Olsztyn, Jonkowo i Gietrzwałd. To spełnienie wielu postulatów mieszkających przy ulicach Gościnnej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej i Perkoza. Inwestycja dotyczy też połączenia drogi wojewódzkiej nr 527 z węzłem Olsztyn Zachód w ciągu krajowej 16.

– Cieszące jest, że to działanie dotyczące Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – mówił marszałek województwa, Gustaw Marek Brzezin. – To rozwiązanie wielu problemów nie tylko mieszkańców Olsztyna, ale i sąsiednich gmin.

I rzeczywiście, bowiem infrastrukturze drogowej w tym rejonie daleko do przyzwoitej. Znaczna część to trakty gruntowe albo wzmacniane. Poza nadającą się do przebudowy ul. Perkoza, pozostałe powstaną od nowa.

Prace będą dotyczyć łącznie niemal 7,5 km dróg. Przy okazji wybudowane zostaną chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie, przebudowane zostaną podziemne sieci a także urządzona zieleń.

– Dzięki tej inwestycji zyskamy doskonałą obsługę połączenia do obwodnicy – zaznaczał prezydent Olsztyna, Piotr Grzymowicz. – Poza tym nasze gminy będą teraz o wiele lepiej skomunikowane. To niezwykle istotne dla okolicznych mieszkańców. Nie można też zapomnieć o tym, że dzięki nowym traktom lepszy dojazd do tej części miasta będą mieć służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo.

Całe zadanie ma kosztować prawie 38 mln złotych. 85-procentowe, unijne dofinansowanie to nieco ponad 29,7 mln złotych.