Jak się okazuje, Olsztyn jest dostrzegany na całym świecie. Właśnie dobrano  nagrodę na dalekich Antypodach.

W australijskim Melbourne odbywa się XXIII Światowego Kongresu ITS. W tym roku jest tam obecna także stolica Warmii i Mazur. Wszystko za sprawą wprowadzonego przy okazji tzw. tramwajowego projektu Inteligentnego Systemu Transportowego.

Informacja o wybraniu Olsztyna do światowej Galerii Sław ITS dotarła do nas z Brukseli w lipcu. Nasze miasto wyróżniono w kategorii „Nagroda dla samorządu”.

– Nagrody są cenną szansą, aby podkreślić sukces najlepszych, najbardziej ambitnych i innowacyjnych wdrożeń ITS, a także nagrodzić ludzi i organizacje najbardziej zasługujące na docenienie i chwałę – napisali organizatorzy.

Wręczenie statuetki i stosownego certyfikatu odbyło się w obecności setek uczestników kongresu, zebranych podczas sesji plenarnej „Smart Cities”. To zresztą nie tylko powód do radości i satysfakcji, ale i ogromna promocja. Warto wspomnieć, że kongres zgromadził 10 tys. uczestników.

Trzeba pamiętać, że olsztyński ITS to nie tylko system kamer i czujników sterujących ruchem komunikacji zbiorowej. To również przystankowe tablice informacji pasażerskiej, biletomaty, karta miejska.