W związku z nastaniem okresu jesiennego Straż Miejska w Olsztynie przypomina, że właściciel (zarządca, administrator) nieruchomości jest zobowiązany do uprzątnięcia liści i innych nieczystości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 

Ponadto na terenie naszego miasta obowiązują przepisy, które nakazują prowadzenie selektywnego zbierania odpadów. Zgodnie z nimi zabrania się spalania również odpadów organicznych takich jak liście, trawa, kwiaty, gałęzie. Powyższe odpady nadają się do kompostowania, można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt do dyżurnego Straży Miejskiej pod bezpłatnym numerem telefonu 986.