15 października w Olsztynie w Izbie Rzemiosł przy ul Prostej 38 w sali 131 ma odbyć się Kongres Porozumienia Środowisk Patriotycznych z Warmii i Mazur.

W Kongresie będzie uczestniczyć blisko 40 organizacji z naszego województwa. Początek kongresu zaplanowany jest na  godzinę 12.00. Jak mówi organizator Mariusz Kowalski: -kongres nie jest inicjatywą polityczną. Ma mieć charakter integracyjny, zapoznawczy i mobilizacyjny do dalszej pracy na rzecz budowania Wielkiej, Silnej i Zasobnej Polski. Ideą przewodnią jest wzajemne zrozumienie i akceptacja możliwości porozumienia pomiędzy środowiskami funkcjonującymi w naszym województwie. Różnice nie powinny stać na przeszkodzie by ze sobą rozmawiać, wspierać się i liczyć na siebie. Kongres może być instrumentem wzajemnego zrozumienia i próbą spojrzenia na siebie bez uprzedzeń i stereotypów. Kongres więc może stać się szansą zbudowania zintegrowanego zaplecza ludzkiego gotowego do nieustannej pracy dla Polski na naszym lokalnym podwórku. Czy nam się uda? Czy jest to możliwe? Przyjdźcie, zobaczcie, oceńcie.