Nieszczelności mogą pojawiać się w różnych instalacjach, także tych pod ciśnieniem. Dzisiaj, z wykorzystaniem nowoczesnych metod lokalizacji, można szybko i precyzyjnie wskazać ich miejsce.

Przez długi czas zlokalizowane prawidłowego miejsca powstania wycieku stanowiło bardzo duży problem. Nieszczelności mogą dawać objawy różnych typów w zależności od tego, jakich instalacji dotyczą. Ponadto, mogą być one związane z brakiem właściwej szczelności balkonów, tarasów czy dachów. Najczęściej jednak wycieki dotyczą instalacji wodnych pod ciśnieniem, w tym instalacji grzewczych.

Główne objawy wycieków z instalacji wodnych ciśnieniowych to:

  • zawilgocenia widoczne na ścianach budynków
  • uszkodzenia powłok malarskich obserwowane najczęściej przy podłogach
  • ubytki jako spadek ciśnienia wody w instalacji widoczne na manometrze pieca

Nowoczesne technologie budowlane bazują na konstrukcji warstwowej podłogi, co powoduje, że lokalizacja wycieku jest także dość skomplikowana, gdyż nie można dostać się łatwo do poszczególnych elementów instalacji. Ponadto, wyciek może być niewielki, dlatego też może być on możliwy do wykrycia dopiero po dłuższym czasie.

Pierwszą czynnością, którą należy wykonać, jest wykonanie próby ciśnieniowej instalacji, aby stwierdzić wielkość wycieku, a także wskazać, czy w instalacji nastąpiła nieszczelność. Próby tego rodzaju przeprowadza się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu i sprawdzanie szczelności instalacji wodnej czy grzewczej najlepiej powierzyć ekspertom w tej dziedzinie.

Jeżeli badania wskazują, że doszło do wycieku, kolejnym etapem jest jego lokalizacja. W tym celu stosuje się różne metody zależne od rodzaju instalacji. Najczęściej są to kamery termowizyjne, które głównie sprawdzają się w przypadku wycieków wody ciepłej, stetofony, czyli czułe mikrofony, które wskazują na miejsce szumów czy wibracji wywołane przez wyciek, a także gaz znacznikowy, który zawiera wodór i pojawia się nad miejscem wycieku.

Gdy wobec tego uważasz, że w twojej instalacji nastąpił wyciek, skontaktuj się z firmą, która będzie mogła przeprowadzić prace profesjonalnie.