Zaburzenia karmienia – Szpital Dziecięcy w Olsztynie wychodzi naprzeciw potrzebom

Pracownia Zaburzeń Karmienia – to nowa pracownia (i jedna z zaledwie kilku działających w Polsce), która w ramach Poradni Gastroenterologicznej olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego zajmie się kompleksową terapią zaburzeń karmienia u najmłodszych dzieci. Jej powołaniu, a także problemowi zaburzeń karmienia poświęcona była wczorajsza konferencja prasowa.

Mówiąc wprost – chodzi o skuteczną pomoc „niejadkom”. Jak pokazują statystyki, jest to problem szalenie poważny i dotyczy nawet do 40% dzieci do 6. roku życia. Podjęcie właściwego leczenia zależy od właściwej diagnozy, gdyż zaburzenia łaknienia mogą mieć wiele źródeł, zarówno o podłożu fizjologicznym, jak też psychologicznym. Dziecko może odmawiać przyjmowania posiłków, a także być po prostu niezdolnym do prawidłowego jedzenia.

Wszystkim tym dzieciom szpital będzie pomagać w ramach działania nowej pracowni, z którą ściśle będą współpracować specjaliści innych dziedzin, włączając w to m. in. psychologów i logopedów. W ten sposób w praktyce realizować będą to, co jest jednym z głównych założeń działalności: holistyczne podejście do pacjenta oparte na wielospecjalistycznej i kompleksowej opiece.

Pracownią Zaburzeń Karmienia pokieruje prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta, Kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Pracownia czynna będzie w każdą środę, od 21 września, w godz. 13-16. Aby skorzystać z porad, potrzebne będzie skierowanie do Poradni Gastroenterologicznej (wystawione przez lekarza rodzinnego lub innego specjalistę).