180 km dróg gminnych, 105 km powiatowych i 13 km wewnętrznych – to planowane zmiany na lokalnych drogach województwa warmińsko-mazurskiego, które będą możliwe dzięki pieniądzom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W czwartek 25 sierpnia marszałek Gustaw Marek Brzezin podpisze 182 umowy z beneficjentami – przedstawicielami samorządów gminnych i powiatowych.

Podczas spotkania będzie można posłuchać informacji na temat PROW 2014-2020 oraz stanu infrastruktury drogowej na Warmii i Mazurach.

Do podziału jest łącznie 30 mln euro, czyli około 130 mln zł. O zainteresowaniu konkursem świadczy liczba wniosków o przyznanie pomocy, jakie wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie – 317, z czego 292 przeszły pozytywnie weryfikację. Pieniędzy wystarczy na 182 projekty, ale gdy po przetargach pojawią się oszczędności, zostanie rozpisany nowy konkurs.