Ratusz opublikował wyniki pierwszego badania w Olsztyńskim Panelu Obywatelskim. Wyniki wskazują, że większość mieszkańców jest zadowolona z życia w stolicy regionu.

Panel Obywatelski to nowe narzędzie do komunikowania się z mieszkańcami. Podobne metoda chętnie wykorzystywana jest nawet w największych miastach świata. Olsztyn pod tym względem jest pierwszy w Polsce.

Podczas pierwszego badania urzędnicy postanowili zapytać olsztynian o ich problemy oraz wizję miasta. Do ankiety wybranych zostało 810 mieszkańców. Ich struktura odzwierciedla strukturę Olsztyna względem płci, wieku, wykształcenia oraz osiedla, w którym mieszkają.

– Badanie przynosi bardzo dużo informacji o stosunku mieszkańców do różnych sfer życia w Olsztynie – mówi prezydent Piotr Grzymowicz. – Szczególnie mnie cieszy, że w opinii zdecydowanej większości olsztynian nasze miasto zmienia się na lepsze.

Taką uważa aż 81 proc. badanych. Niewiele mniej, bo 79 proc. przyznaje, że stolica Warmii i Mazur jest miejscem, w którym mieszka się i żyje dobrze. Za najważniejsze aspekty uznają położenie, wielkość miasta, poprawiającą się jego estetykę oraz obiekty sportowe i rekreacyjne.

Olsztyn w oczach mieszkańców jest bezpieczny. Pewnie czują się zarówno w swoim osiedlu (76 proc.), jak i w Śródmieściu (71 proc.). Najlepiej pod tym względem wypadają Redykajny i Brzeziny, najgorzej – Zatorze.

Pod względem transportu wśród największych bolączek wskazywane są jakość i stan dróg (46 proc.) oraz dostępność parkingów (60 proc.). Natomiast dobrą opinią olsztynian cieszy się komunikacja miejska. Jej dostępność i jakość docenia niemal siedmiu na 10 badanych.

Wprowadzenie tramwaju pozytywnie ocenia 62 proc. ankietowanych (1/4 to przeciwnicy). W każdej grupie wiekowej zwolennicy przeważają średnio o 38 punktów procentowych. Co ciekawe – największe poparcie dla nowego środka transportu jest największe w pobliżu trasy tramwaju.

W badaniu pytano także m.in. o edukację, ofertę kulturalną i służbę zdrowa. Cały raport dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta.