Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie zapraszają na pierwszą w tym roku akcję poboru krwi, która odbędzie się we wtorek 23 sierpnia.

Tego dnia w godz. 9-13 na parkingu przy Szpitalnym Oddziale Ratunkowym obok głównego budynku WSS przy ul. Żołnierskiej 18 na dawców będzie czekał ambulans, w którym ekipa wyjazdowa RKCiK obsłuży kandydatów do oddania krwi.

W 2015 r. podczas trzech etapów wspólnego przedsięwzięcia zgłosiło się ponad 50 chętnych, z których 36 zakwalifikowano do oddania krwi. Udało się w ten sposób pozyskać 15 litrów krwi, niezwykle ważnej w ratowaniu życia i leczeniu pacjentów.

RKCiK cały czas zachęca do oddawania krwi. Przypomnijmy, że dawcą krwi lub jej składników może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o masie ciała przynajmniej 50kg, legitymująca się dokumentem stwierdzającym tożsamość, ze zdjęciem i numerem PESEL wraz z adresem zameldowania.

Olsztyńskie centrum krwiodawstwa informuje, że najbardziej potrzeba krwi grup: ARh-, 0Rh-, BRh-, BRh+, ARh+ oraz ABRh-.