W czwartek do dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęło zgłoszenie dotyczące chowu kur i kaczek na jednej z posesji przy ulicy Lubelskiej. Zgłaszający poinformował, że zwierzęta wydostają się poza nieruchomość i zanieczyszczają odchodami teren oraz pojazdy zaparkowane w pobliżu posesji. Strażnicy dokonali kontroli tego miejsca, gdzie potwierdzono zgłoszenie. Ustalono właściciela, który został pouczony z art. 54 Kodeksu Wykroczeń oraz zobowiązany do zlikwidowania hodowli.

Straż miejska przypomina właścicielom nieruchomości, że zgodnie z Uchwałą Nr XV/191/15 Rady Miasta, na terenie Olsztyna zabrania się chowu zwierząt gospodarskich. Wyjątkiem są gospodarstwa rolne i placówki naukowo – badawcze. Dopuszcza się natomiast utrzymywanie królików i pszczół, ale tylko w części miasta o zabudowie jednorodzinnej.

Niezastosowanie się do powyższych przepisów może skutkować grzywną nawet do 500 zł.

gęsi