Coraz bliżej końca inwestycji niezwykle istotnej dla Olsztyna i regionu. Kluczowe prace realizowane są m.in. w Lesie Miejskim.

Linia, w której ma płynąć prąd o natężeniu 400 kV prowadzona jest z Ostrołęki do stacji Olsztyn-Mątki. Prace powinny zostać zakończone w czwartym kwartale tego roku.

Na terenie Lasu Miejskiego już ustawiono wysokie słupy, dzięki którym linia będzie poprowadzona ponad konarami drzew. Takie rozwiązanie minimalizuje konieczność ingerencji w przyrodę. Jednym z kluczowych działań jest zamontowanie przewodów.

Prace mają zacząć się w piątek (5 sierpnia) i potrwają tydzień. W tym czasie kierowcy podróżujący al. Wojska Polskiego mogą spodziewać się utrudnień. W rejonie prowadzonych prac prędkość będzie ograniczona do 30 km/h. Może zdarzyć się także konieczność zamykania drogi, jednak nie dłużej, niż na 10 minut.

Budowana linia – o łącznej długości 138 km – zastąpi obecnie używaną 220kV. To oznacza wzrost bezpieczeństwa energetycznego regionu. Dzięki temu zminimalizowane zostaną przerwy w dostawach, a to ważne m.in. dla rozwoju gospodarczego Warmii i Mazur.

Inwestorem są Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.