Ruszył przetarg na wykonanie dokumentacji dla kolejnego odcinka szesnastki na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa. Termin składania ofert ustalono na 13 września 2016 r.  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie koncepcji programowej budowy drogi ekspresowej S16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo wraz z obwodnicą Mrągowa w ciągu drogi krajowej nr 59.  Zamawiający przyjął w przetargu dwa kryteria oceny ofert: cena – 60% oraz doświadczenie zespołu projektowego – 40%. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 15 miesięcy na zrealizowanie zadania. Po zakończeniu prac nad koncepcją programową GDDKiA przystąpi do ogłoszenia przetargu na realizację zadania w systemie „projektuj i buduj”. Planowany termin ogłoszenia tego przetargu to początek 2018 roku.

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur na linii wschód – zachód. Inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi. Projektowana trasa będzie miała długość 19,7 km – 15,6 km w ciągu S16 oraz 4,1 km w ciągu dk 59 (obwodnica Mrągowa). Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe  Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-wschodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, natomiast na przebiegu obwodnicy Mrągowa będzie to droga o przekroju 1×2 lub 2+1. Dostęp do drogi będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe: Sorkwity, Bagienice i Mrągowo