Wakacje są tradycyjnie najtrudniejszym czasem dla centrum krwiodawstwa. Przyłączamy się do apeli o oddawanie życiodajnego płynu.

Jest wyjątkowym lekiem – nie sposób jej wyprodukować w żadnym laboratorium. Stąd krew jest tak cenna. Zapotrzebowanie na nią wzrasta szczególnie w czasie wakacji.

Letni wypoczynek oznacza z jednej strony większą liczbę wypadków. Z drugiej zaś wakacyjne wyjazdy sprawiają, że stałych dawców jest znacznie mniej.

Odczuwa to Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie. Sytuacja jest niemal krytyczna. Poza grupami BRH+ oraz ABRh+ wszystkie pozostałe są wydawane jedynie w przypadkach konieczności ratowania życia.

Dlatego – poza stacjonarnymi punktami – ciągle w trasie jest specjalny ambulans. Pojazd, w którym można oddać krew odwiedza jak najwięcej miast w naszym województwie. W Olsztynie najczęściej można spotkać go przed Galerią Warmińską. Tak będzie m.in. w czwartek (4 sierpnia, między 12:00 a 17:00). Jutro (środa) od 12:00 do 16:00 ambulans zaparkuje przed Wojewódzką Biblioteką Publiczną na Starym Mieście.

Poza tym od poniedziałku do soboty można odwiedzać Centrum zlokalizowane przy ul. Malborskiej 2. W dni powszednie działa o 7:00 do 15:00, w soboty – dwie godziny krócej.

Dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, która waży co najmniej 50 kg. By móc oddać krew trzeba też mieć ze sobą dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

[harmonogram wizyt ambulansu]