Policjanci wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą i cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie zabezpieczyli w momencie dostawy do jednego z urzędów 188 zestawów komputerowych z podrobionymi licencjami oraz nielegalnym oprogramowaniem wiodącej na świecie firmy informatycznej. Jest to efekt współpracy policjantów z pracownikami jednostki samorządu terytorialnego. Straty producenta szacuje się na ponad 200.000 złotych.

Walka z nieuczciwą konkurencją jest jednym z zadań pionu do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Zagrożenie to wpływa często na wyniki zamówień publicznych, gdzie uczciwe firmy przegrywają z towarami firm dostarczających sprzęt np. z podrobionym oprogramowaniem, które jest znacznie tańsze i znacząco wpływa to na cenę sprzętu. Często również firmy, które nieuczciwe są w sferze podatków, mają niższe koszty, a co za tym idzie większe możliwości na obniżenie ceny swojego produktu w trakcie zamówień publicznych, gdzie niejednokrotnie cena stanowi w 100% o wyborze oferenta.

Taka sytuacja miała miejsce w naszym województwie. Organ samorządowy, który ogłosił przetarg na zakup komputerów typu „ALL IN ONE”, w trakcie procedury wybrał najtańszego oferenta.

Jak się później okazało, cena ta była znacznie niższa od rynkowej, która zawierała w sobie koszty legalnego oprogramowania.

Dzięki bardzo dobrej współpracy policjantów wydziałów dw. z przestępczością gospodarczą i cyberprzestępczością KWP w Olsztynie z pracownikami jednostki samorządu terytorialnego stwierdzono w momencie dostawy sprzętu, że zestawy komputerowe posiadają fałszywe certyfikaty pochodzenia programu wiodącej na świecie firmy informatycznej.

Na podstawie tych ustaleń, w ubiegłym tygodniu policjanci wydziału dw. z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie wspólnie z policjantami Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie przeprowadzili czynności procesowe, w ramach których zabezpieczyli 188 zestawów komputerowych z podrobionymi licencjami oraz nielegalnym oprogramowaniem. Legalne oprogramowanie tego typu, na jedno stanowisko, kosztuje około 1200 złotych, dlatego straty z tego tytułu wynoszą ponad 200.000 złotych na szkodę producenta programu. Sprawa ma charakter rozwojowy i planowane są dalsze czynności procesowe. Taki rodzaj przestępstwa zagrożony jest karą nawet 8 lat pozbawienia wolności. Z informacji przekazanych przez producenta oprogramowania wynika, że jest to drugi przypadek w Polsce, kiedy przed zakończeniem procedury przetargowej ujawniono nielegalne oprogramowanie. Było to możliwe dzięki współpracy i zaangażowaniu pracowników urzędu i policji.